Ogólne zasady używania znaku Polska Siatkówka

Logo Fundacji Polska Siatkówka to symboliczne, które jednoczy wszystkich tych, dla których dobro siatkówki w Polsce jest najważniejsze.

  • Logo Fundacji jest własnością Fundacji Polska Siatkówka.
  • Logo Fundacji można pobierać ze strony www.fps-org.pl (załączone poniżej).
  • Logo Fundacji musi być używane zgodnie z niniejszymi zasadami i zgodnie z zasadami opisanymi w Brand Booku (Księdze Znaku), znajdującym się na stronie www.fps-org.pl (załączony poniżej).
  • Logo Polska Siatkówka może być używane promocyjnie zgodnie z poniżej opisanymi warunkami.

Każda prośba o użycie logotypu Fundacji musi być zgłoszona mailem na adres: fundacja@fps-org.pl

Prośba powinna zawierać:
  • informację o osobie lub instytucji składającej prośbę,
  • informację o celu użycia logo Fundacji Polska Siatkówka,
  • szczegółowe informacje na temat zakresu użycia logo Polska Siatkówka,
  • graficzne prezentacje sposobu użycia logo Polska Siatkówka.

Nie wolno promocyjnie używać logo Fundacji Polska Siatkówka bez pisemnej zgody Fundacji Polska Siatkówka.
Każde wykorzystanie logo Fundacji Polska Siatkówka bez odpowiedniej zgody pociągać za sobą będzie prawnie określone konsekwencje.


 MATERIAŁY DO POBRANIA